De Vergeten Plek
monument voor het laagste polderwaterpeil van Nederland
opdracht: gemeente Waddinxveen

image.jpeg

wegwijzer naar de vergeten plek

image.jpg

De twee schepraderen (afm. 7m in drsn.) zijn afkomstig van een uit 1875 daterend gemaal, dat is gesloopt. Eline Ouwendijk stelde voor om deze raderen, als relikwieën van het Hollandse landschap, te plaatsen op een stukje overgebleven weiland, midden tussen de nieuwe huizen in de wijk Zuidplas. Twee keer per jaar wordt het riet gemaaid, en worden de raderen weer zichtbaar. De door de kunstenares ontworpen betonnen brug naar het eiland, is gebaseerd op de gevel van het oorspronkelijke gemaal. In de brug is een glazen “medaillon” te zien met daaronder een foto van het oude gemaal.

image.jpg

image.jpg

image.jpg

Het medaillon, met onder glas een foto van het oude gemaal.

image.jpg

image.jpg

Het gesloopte gemaal waaruit de schepraderen afkomstig zijn.